Aktywność lokalnej młodzieży – wypełnij ankietę!

Partnerstwo LGD Bory Tucholskie chce poznać potrzeby młodych ludzi, by mogli oni zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny oraz rozwijać pasje i zainteresowania.

Ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu tucholskiego (dla osób do 25 roku życia oraz rodziców/opiekunów dzieci do 18 roku życia).

Na podstawie wyników ankiety  sporządzona  zostanie  diagnoza  sytuacji  i  ogłaszane będą  konkursy  na  projekty realizujące potrzeby  dzieci i młodzieży. Jest więc szansa na realizację Waszych marzeń!

Link do ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/w.php?a=d5fd7990&&b=ffcd12c956&&c=ac9fa44c

Ankieta aktywna będzie do dnia 19 kwietnia 2021r.

Ankieta przeprowadzana jest przez w związku z planowanym przez Partnerstwo LGD Bory Tucholskie ogłoszeniem konkursu w zakresie tematycznym „Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży” (projekty inwestycyjne dot. budowy/wyposażenia skierowane do osób poniżej 25 roku życia).

Na podstawie wyników ankiety  sporządzona  zostanie  diagnoza sytuacji, dokonane zostaną zmiany  Lokalnej Strategii Rozwoju „Dekel do borowiackiej grapy” i  ogłaszane  będą  konkursy  na  projekty realizujące potrzeby dzieci i młodzieży ze środków EFRR (oś 7 RPO WK-P). Jednocześnie informujemy, że diagnoza będzie miała charakter ogólny, w jej wyniku wskazane będą preferowane zakresy projektów, ale nie miejsca ich realizacji. Wybór projektów nastąpi w trybie konkursowym.

Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Biuro: ul. Murowa 8, 89-500 Tuchola

tel. 523361213

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)