III Gminny Konkurs Głośnego Czytania już wkrótce!

REGULAMIN

 

1. Cele Konkursu

 • Rozbudzenie pasji czytania.
 • Motywowanie uczniów do czytelnictwa.
 • Doskonalenie umiejętności głośnego czytania.
 • Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

2. Organizator Konkursu

Organizatorem III Gminnego Konkursu Głośnego Czytania jest Biblioteka – Centrum Kultury
i Promocji Gminy Lubiewo.

 

3. Założenia organizacyjne

 • Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu
 • Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

1)  uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

2)  uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej.

 • Z każdej klasy w konkursie mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby (wyboru dokonuje nauczyciel polonista).
 • Do szkół zostaną przekazane przykładowe teksty, które mają pełnić funkcję ćwiczeniową.
  W czasie konkursu pojawią się inne teksty o zbliżonym poziomie trudności oraz długości.
 • Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1.) i osobiste oddanie jej do B-CKiP lub do Filii Biblioteki w Bysławiu bądź przesłanie jej mailem na adres: bckip@lubiewo.pl do poniedziałku 23 września 2019 roku.

 

4. Przebieg III Gminnego Konkursu Głośnego Czytania 

 • Konkurs rozpocznie się 27 września 2019 r. o godz. 9:00 w:

Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo

W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo 

 • W konkursie jako pierwsi udział wezmą uczniowie klas IV – VI SP, następnie uczniowie klasy VII i VIII SP.
 • Uczestnicy konkursu będą losować czytany tekst prozatorski w dniu konkursu, maksymalnie pół godziny przed jego prezentacją.
 • Dla każdej kategorii wiekowej zostanie przygotowanych pięć różnych tekstów o zbliżonym poziomie trudności oraz długości.
 • O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 • Jury pod uwagę weźmie:

1) bezbłędną i płynną prezentację tekstu,

2) prezentację tekstu z oddaniem akcentów logicznych i emocjonalnych,

3) przekazanie celu czytanego tekstu (informacja, przeżycie, perswazja itp.)

 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 • Dowóz uczestników na miejsce konkursu zapewnia Organizator.

5. Ogłoszenie wyników konkursu 

 • Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 27 września 2019 r. po zakończeniu prezentacji tekstów.
 • Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bckip.lubiewo.pl

6. Nagrody

 • Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Gminnego Mistrza Pięknego Czytania.
 • Organizator przyzna po trzy nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 • Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.
 • Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

7. Postanowienia końcowe 

 • Regulamin konkursu zostanie przekazany do szkół w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej będzie dostępny na stronie internetowej: www.bckip.lubiewo.pl
 • Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania tutaj Karta zgłoszeń

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)