Bieżące zasady działania B-CKiP

Przypominamy o bieżących zasadach działania B-CKiP:
🔴 Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie oraz Filia Biblioteki Byslaw są czynne bez zmian,
🔴 stałe zajęcia organizowane przez B-CKiP dostosowane są do ograniczeń ilościowych wg aktualnych reżimów sanitarnych i pozostają bez zmian,
🔴 zajęcia świetlic wiejskich funkcjonują z zachowaniem przyjętych limitów osób podczas zajęć i z zachowaniem regulaminu zajęć podczas trwania pandemii,
🔴 zajęcia dla seniorów zostają odwołane,
🔴 w wydarzeniach kulturalnych obowiązuje max. 25 % miejsc zajętych przez publiczność.
🔴 Niezmiennie obowiązują podstawowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 w trakcie przebywania w budynku B-CKiP i w świetlicach wiejskich – obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu.
Działamy ❗️ z zachowaniem wszelkich zasad i wytycznych, mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach.
Dbajmy o siebie ‼️

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)