I Gminny Konkurs Głośnego Czytania

REGULAMIN

§ 1
Cele Konkursu

1. Rozbudzenie pasji czytania.
2. Motywowanie uczniów do czytelnictwa.
3. Doskonalenie umiejętności głośnego czytania.
4. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

§ 2
Organizator Konkursu

1. Organizatorem I Gminnego Konkursu Głośnego Czytania jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

§ 3
Założenia organizacyjne

1. Konkurs kierowany jest do uczniów Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie oraz uczniów Zespołu Szkół w Bysławiu.
2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
1) uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
2) uczniowie klasy VII szkoły podstawowej oraz uczniowie klas II – III gimnazjum
3. Z każdej klasy w konkursie mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby (wyboru dokonuje nauczyciel polonista).
4. Do szkół zostaną przekazane przykładowe teksty, które mają pełnić funkcję ćwiczeniową. W czasie konkursu pojawią się inne teksty o zbliżonym poziomie trudności oraz długości.
5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1.) i osobiste oddanie jej do B-CKiP lub do Filii Biblioteki w Bysławiu bądź przesłanie jej mailem na adres: bckip@lubiewo.pl do poniedziałku 25 września 2017 roku.

§ 4
Przebieg I Gminnego Konkursu Głośnego Czytania

1. Konkurs rozpocznie się 29 września 2017 r. o godz. 9:00 w:
Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
ul. W. Witosa 1
89-526 Lubiewo
2. W konkursie jako pierwsi udział wezmą uczniowie klas IV – VI SP, następnie uczniowie klasy VII SP oraz klas II – III gimnazjum.
3. Uczestnicy konkursu będą losować czytany tekst prozatorski w dniu konkursu, maksymalnie pół godziny przed jego prezentacją.
4. Dla każdej kategorii wiekowej zostanie przygotowanych pięć różnych tekstów o zbliżonym poziomie trudności oraz długości.
5. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
6. Jury pod uwagę weźmie:
• bezbłędną i płynną prezentację tekstu,
• prezentację tekstu z oddaniem akcentów logicznych i emocjonalnych,
• przekazanie celu czytanego tekstu (informacja, przeżycie, perswazja itp.)
7. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
8. Dowóz uczestników na miejsce konkursu zapewnia Organizator.

§ 5
Ogłoszenie wyników konkursu

1. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 25 września 2017 r. po zakończeniu prezentacji tekstów.
2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej bckip.lubiewo.pl

§ 6
Nagrody

1. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Gminnego Mistrza Pięknego Czytania.
2. Organizator przyzna po trzy nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
3. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.
4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

§ 6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin konkursu zostanie przekazany do szkół w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej będzie dostępny na stronie internetowej: bckip.lubiewo.pl
2. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

(I. K)

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)