II Gminny Konkurs Głośnego Czytania

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo ogłasza II Gminny Konkurs Głośnego Czytania. Konkurs kierowany jest do uczniów klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu, a także uczniów klas III gimnazjum uczęszczających do szkół w Lubiewie i Bysławiu.

W konkursie udział mogą wziąć po dwie osoby z każdej klasy, którzy zostaną wytypowani przez swoich nauczycieli polonistów. W tym roku uczestnicy zmierzą się z tekstami z literatury współczesnej dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły konkursu w poniższym regulaminie

REGULAMIN

I Cele Konkursu

 1. Rozbudzenie pasji czytania.
 2. Motywowanie uczniów do czytelnictwa.
 3. Doskonalenie umiejętności głośnego czytania.
 4. Rozwijanie zdrowego współzawodnictwa.

II Organizator Konkursu

 1. Organizatorem II Gminnego Konkursu Głośnego Czytania jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

III Założenia organizacyjne

 1. Konkurs kierowany jest do uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Lubiewie, uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Bysławiu oraz uczniów Gimnazjum im. ks. Piotra Sosnowskiego w Bysławiu.
 2. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:

1)  uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,

2)  uczniowie klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie klasy III gimnazjum

 1. Z każdej klasy w konkursie mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby (wyboru dokonuje nauczyciel polonista).
 2. Do szkół zostaną przekazane przykładowe teksty, które mają pełnić funkcję ćwiczeniową. W czasie konkursu pojawią się inne teksty o zbliżonym poziomie trudności oraz długości.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszeniowej (załącznik nr 1.) i osobiste oddanie jej do B-CKiP lub do Filii Biblioteki w Bysławiu bądź przesłanie jej mailem na adres: bckip@lubiewo.pl do poniedziałku 24 września 2018 roku.

IV Przebieg II Gminnego Konkursu Głośnego Czytania

 1. Konkurs rozpocznie się 28 września 2018 r. o godz. 9:00 w:

Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo 

 1. W konkursie jako pierwsi udział wezmą uczniowie klas IV – VI SP, następnie uczniowie klasy VII i VIII SP oraz klasa III gimnazjum.
 2. Uczestnicy konkursu będą losować czytany tekst prozatorski w dniu konkursu, maksymalnie pół godziny przed jego prezentacją.
 3. Dla każdej kategorii wiekowej zostanie przygotowanych pięć różnych tekstów o zbliżonym poziomie trudności oraz długości.
 4. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 5. Jury pod uwagę weźmie:
 • bezbłędną i płynną prezentację tekstu,
 • prezentację tekstu z oddaniem akcentów logicznych i emocjonalnych,
 • przekazanie celu czytanego tekstu (informacja, przeżycie, perswazja itp.)
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 2. Dowóz uczestników na miejsce konkursu zapewnia Organizator.

V Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 28 września 2018 r. po zakończeniu prezentacji tekstów.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.bckip.lubiewo.pl

VI Nagrody

 1. Zwycięzca w każdej kategorii otrzyma tytuł Gminnego Mistrza Pięknego Czytania.
 2. Organizator przyzna po trzy nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 3. Laureaci otrzymają dyplom oraz nagrody rzeczowe.
 4. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

VII Postanowienia końcowe

 1. Regulamin konkursu zostanie przekazany do szkół w wersji papierowej, natomiast w wersji elektronicznej będzie dostępny na stronie internetowej: www.bckip.lubiewo.pl
 2. Zgłoszenie szkoły do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe warunki.

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)