„Kierunek PLAŻA” na 2021 rok

To już czwarte dofinansowanie w tym roku! Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo otrzymała 20 000 zł dofinansowania na realizację projektu „Kierunek PLAŻA” w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.  Projekt pt. „Kierunek PLAŻA” to kontynuacja realizowanego w latach 2018 – 2019 projektu „PLAŻA – przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera”.

Projektowe działania planujemy na przestrzeni 6 miesięcy (luty 2021 – lipiec 2021) i będziemy je realizować we współpracy z partnerami: Gminą Lubiewo, Sołectwem Bysław, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bysławiu, Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Lubiewie, Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Bysławiu, Zakładem Komunalnym Gminy Lubiewo, a także Domem Weselnym „Bogsia”.

Działania w ramach projektu „Kierunek PLAŻA” rozpoczniemy od stworzenia nowoczesnej strony internetowej z możliwością wirtualnego spaceru po plaży. Strona zbudowana będzie z wielu nakładek, które pozwolą poznać to miejsce wieloaspektowo (nakładka przyrodnicza, lokalno-historyczna, turystyczna, kulturalno-informacyjna). Plaża w Bysławiu ponownie będzie miejscem spotkań, organizacji plenerowych wydarzeń, warsztatów. Realizując poszczególne działania będziemy zapraszać do współpracy jak największą grupę osób, którzy chcą wykorzystać swój twórczy potencjał na rzecz wspólnego dobra.

Do czerwca 2020 roku B-CKiP złożyło 6 wniosków o dofinansowania na działania kulturalne, z czego cztery zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymały dofinansowanie (łączna kwota pozyskanych środków: 83 800 zł).

 

Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

 

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)