Kolejna szansa, kolejne wyzwanie dla B-CKiP – „My w kulturze”

„My w kulturze” to tytuł projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Celem tego programu jest poszerzenie dostępu do kultury, stworzenie warunków sprzyjających nowoczesnej edukacji kulturalnej i artystycznej.

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo otrzymała 7 tys. zł dofinansowania na realizację tego zadania. Pierwszy etap obejmie wykonanie diagnozy kulturalnego potencjału mieszkańców Gminy Lubiewo. Diagnoza zostanie wykonana przez zewnętrznych socjologów, a nad jej rzetelnością będzie czuwać zewnętrzny animator. Będzie on pełnić rolę pośrednika między instytucją kultury a mieszkańcami gminy. Diagnozie poddane zostaną trzy grupy społeczne: lokalni liderzy, seniorzy oraz młodzież.

Program DK+ Inicjatywy lokalne 2019 to wymagający program, ale zarazem inspirujący. Pozwala ośrodkom kultury trafnie ocenić kulturotwórcze możliwości swoich odbiorców, a co najważniejsze stworzyć przestrzeń do przeprowadzenia inicjatyw lokalnych.

Jesteśmy bardzo ciekawi jak do obecnej działalności naszej instytucji odniosą się badane grupy społeczne z terenu Gminy Lubiewo. To duży sprawdzian dla naszej instytucji, ale jeszcze większa szansa.

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)