Konkurs plastyczny na „Misiową zakładkę”!

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA „MISIOWĄ ZAKŁADKĘ”

LUBIEWO / BYSŁAW 2017 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Tematem konkursu jest: zakładka do książki, zawierająca motyw pluszowego misia (25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia).
 2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.
 3. Celami konkursu są:
 • propagowanie czytelnictwa,
 • pobudzanie inwencji twórczej,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych.

WARUNKI KONKURSU:

 1. W konkursie obowiązują trzy kategorie:
  1. uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej,
  3. „Rodzina” – prace wykonane przez starszą młodzież, dorosłych lub dzieci wspólnie
   z rodzicami.
 2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie zakładki do książki, zawierającej motyw pluszowego misia.
 3. Prace złożone w konkursie muszą być pracami indywidualnymi, wykonanymi samodzielnie. Prace grupowe będą brane pod uwagę jedynie w kategorii „Rodzina”.
 4. Forma pracy konkursowej, jak i dobór materiałów jest całkowicie dowolny.
 5. Każda praca powinna zostać opatrzona czytelną metryczką zawierającą:
 • imię i nazwisko autora pracy,
 • klasę i nazwę szkoły,
 • numer kontaktowy do rodzica (opiekuna prawnego).
 1. Zakładkę należy dostarczyć na własny koszt do Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. Wincentego Witosa 1, 89-526 Lubiewo lub do Filii Biblioteki w Bysławiu,
  Strażacka 1, 89-510 Bysław.
 2. Ostateczny termin składania prac konkursowych: 10.11.2017 r. (piątek, godz. 18:00).
 3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród będzie miało miejsce w piątek 17.11.2017 o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Bysławiu, ul. Strażacka 1 po spektaklu teatralnym pt. „Na tropie afery, gdzie podziały się litery”.
 4. Autorzy prac będą mogli odebrać swoje prace po zakończeniu konkursu i prezentacji prac
  od 01.12.2017r. do 08.12.2017 r. Za prace nie odebrane w terminie organizator nie ponosi odpowiedzialności.

OCENA PRAC:

 1. Oceny prac dokona powołane Jury.
 2. Zakładki będą oceniane według następujących kryteriów:
 • ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu,
 • dobór i wykorzystanie materiałów,
 • estetyka i staranność wykonania pracy,
 • walory plastyczne: kompozycja, kolorystyka, dodatki.
 1. Jury w każdej kategorii przyzna I, II, III miejsce.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez BCKiP Gminy Lubiewo.
 3. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie BCKiP Gminy Lubiewo. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Udział w konkursie będzie traktowany równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w celach promocyjnych.

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)