Konkurs Plastyczny na wielkanocne jajo!

Macie pomysł na wykonanie pięknych pisanek, kraszanek i innych wielkanocnych jajek? Koniecznie je wykorzystajcie i weźcie udział
w naszym konkursie plastyczny na WIELKANOCNE JAJO!

JAK WYGRAĆ?

  • Wykonaj WIELKANOCNE JAJO w przestrzennej formie (dowolną techniką).
  • Do konkursowej pracy dołącz metryczkę ze swoim imieniem
    i nazwiskiem, nazwą kategorii oraz numerem kontaktowym,
  • Przynieś pracę do B-CKiP w Lubiewie.UWAGA!

Do udziału w konkursie zapraszamy mieszkańców gminy Lubiewo.

Jeden uczestnik może złożyć jedną pracę konkursową w wybranej kategorii!

Konkurs plastyczny na wielkanocne jajo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO NA „WIELKANOCNE JAJO”
GMINA LUBIEWO 2021 r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Tematem konkursu jest: wielkanocne jajo jako ozdoba przestrzenna.
2. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.
3. Celami konkursu są:
· kultywowanie obrzędów i tradycji świąt wielkanocnych,
· pobudzanie inwencji twórczej,
· rozwijanie wrażliwości estetycznej i uzdolnień plastycznych.

4. Uczestnikami konkursu mogą być tylko i wyłącznie mieszkańcy gminy Lubiewo.

WARUNKI KONKURSU:
1. W konkursie obowiązują trzy kategorie:
a. uczniowie klas I – III szkoły podstawowej,
b. uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej,
c. uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej,
d. „Rodzina” – prace wykonane przez starszą młodzież, dorosłych lub dzieci wspólnie
z rodzicami, a także prace grupowe.
2. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wielkanocnego jaja w formie przestrzennej.
3. Prace złożone w konkursie muszą być pracami indywidualnymi, wykonanymi samodzielnie. Prace grupowe będą brane pod uwagę jedynie w kategorii „Rodzina”.
4. Technika wykonania pracy, jak i dobór materiałów jest całkowicie dowolny (pisanki, kraszanki, jajka ze styropianu i inne).
5. Każda praca powinna zostać opatrzona czytelną metryczką zawierającą:
· imię i nazwisko autora pracy,
· klasę i nazwę szkoły,
· numer kontaktowy do rodzica (opiekuna prawnego).
6. Wielkanocne jajka należy dostarczyć na własny koszt do Biblioteki – Centrum Kultury
i Promocji Gminy Lubiewo, ul. Wincentego Witosa 1, 89-526 Lubiewo.
7. Jedna osoba może złożyć jedną pracę konkursową w wybranej kategorii.
8. Ostateczny termin składania prac konkursowych: 19.03.2021 r. (piątek) do godz. 18:00.
9. Wyniki zostaną ogłoszone w środę 24.03.2021 w godzinach popołudniowych na fanpage’u B-CKiP oraz na stronie www.bckip.lubiewo.pl.

10. Laureaci będą mogli odbierać dyplomy i nagrody w siedzibie B-CKiP po indywidualnym umówieniu się pod numerem tel. 512 864 195.

OCENA PRAC:
1. Oceny prac dokona powołane Jury.
2. Wielkanocne jajka będą oceniane według następujących kryteriów:
· ogólne wrażenie estetyczne, oryginalność pomysłu,
· dobór i wykorzystanie materiałów,
· estetyka i staranność wykonania pracy,
· walory plastyczne: kompozycja, kolorystyka, dodatki.
3. Jury w każdej kategorii przyzna I, II, III miejsce.
4. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez BCKiP Gminy Lubiewo.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie BCKiP Gminy Lubiewo. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Udział w konkursie będzie traktowany równoznacznie z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w celach promocyjnych.

3. Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)