Konkurs plastyczny „Wielkanocny zajączek”

REGULAMIN

1. Cele Konkursu

 1. Kultywowanie tradycji wielkanocnej.
 2. Rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 3. Promowanie talentów plastycznych.
 4. Rozbudzanie wyobraźni i kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Organizator Konkursu

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Wielkanocny zajączek” jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.

3. Założenia organizacyjne

 1. Kategorie wiekowe:
 • uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
 • uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
 • gimnazjaliści,
 • dorośli.
 1. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi.
 1. Prace mogą być wykonane dowolną techniką w formie przestrzennej.
 1. Tematyka powinna nawiązywać do świąt Wielkiej Nocy (symboliki, obrzędów, zwyczajów, wystroju itp.) lub regionu, Gminy Lubiewo (przyroda, zabytki itp.).
 1. Praca plastyczna winna być opisana na odwrocie wg powyższego wzoru:
 • Imię, nazwisko
 • Klasa
 • Nazwa szkoły, miejsce zamieszkania (osoby pełnoletnie)
 • Telefon kontaktowy
 1. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
 1. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.
 1. Prace będzie można odbierać od 18 kwietnia. Ozdoby, które nie zostaną odebrane
  w ciągu 2 tygodni po zakończeniu wystawy przechodzą na własność B-CKiP

4. Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy składać do 31 marca 2017 r. na adres:

      Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
      ul. W. Witosa 1
      89-526 Lubiewo

 1. O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez Organizatora.
 1. Jury pod uwagę weźmie:
 • umiejętność doboru tematu pracy,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność.
 1. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

5. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w siedzibie Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo 7 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00.
 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.kulturalubiewo.pl
 3. Prace laureatów będą prezentowane na wystawie pokonkursowej w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo

6. Nagrody

 1. Organizator przyzna po trzy nagrody rzeczowe w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom za udział.

 

 

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)