Lokalne Forum Programu Równać Szanse

13 września 2018 r. w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo odbędzie się Lokalne Forum Programu Równać Szanse. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program forum.

Program Forum:

9.00 – 9.15 Rejestracja uczestników, bufet kawowy
9.15 – 9.30 Otwarcie Lokalnego Forum, przedstawienie celów
9.30 – 9.45 O idei Programu „Równać Szanse” – wystąpienie przedstawiciela programu
9.45 – 10.45 Część I
– Młodzież w Gminie Lubiewo (jaka jest, jak spędza wolny czas, jakie ma zainteresowanie)
– Praca w grupach
10.45 – 11.00 Przerwa kawowa
11.00 – 12.00 Część II
– Czym dysponujemy jako Gmina Lubiewo? (czyli zasoby: lokalowe, osobowe, organizacyjne) – Praca w grupach
12.00 – 13.00 Omówienie pracy w grupach
13.00 – 13.15 Młodzież o programie „Równać Szanse”
13.15 – 13.30 Podsumowanie Forum
13.30 – 14.00 Poczęstunek i zakończenie

Organizator: Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (koordynator Monika Januszewska)
Partnerzy: Szkoła Podstawowa w Lubiewie im. Wojska Polskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu
Dofinansowanie: Lokalne Fora Programu „Równać Szanse” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży a finansowane przez Polsko – Amerykańską Fundacje Wolności
Tytuł projektu: „Kierunek młodzi”
Miejsce: Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, Lubiewo

Cel:
– zwrócenie uwagi na potrzeby młodzieży,
– podjęciem wspólnej dyskusji na temat zasobów środowiska i wszelkich barier leżących u podstaw mniejszych szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie.
– powołanie zespołu zajmującego się przygotowaniem diagnozy na temat młodzieży

Osoba prowadząca: Danuta Zdrojewska
Goście: Artur Łęga – koordynator programu „Równać Szanse” z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie
Uczestnicy forum: przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji, samorządu z Gminy Lubiewo
Patronat medialny: Tygodnik Tucholski

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)