Lokalne Partnerstwa PAFW

Program „Lokalne Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności” jest nagrodą dla tych społeczności, w których realizowane są/były programy PAFW i w których tkwi potencjał do dalszej aktywności. W programie wspierane są przedsięwzięcia, które inicjują i wzmacniają współpracę pomiędzy beneficjentami różnych programów PAFW i które mają na celu budowanie dobra wspólnego w społecznościach lokalnych.


Lokalne Partnerstwa PAFW, obecnie rozpoczęła się VI edycja 2018-2019
Program jest finansowany z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Gmina Lubiewo znalazła się wśród 19 gmin w Polsce, które zaproszono do konkursu na Projekty Partnerskie.

Wymogi formalne:
Grupa inicjatywna, która składa się z przynajmniej trzech członków, którzy realizowali przynajmniej trzy różne programy PAFW.
Nasza grupa składa się z:
Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, instytucja realizowała program „Równać Szanse” (projekty skierowany do młodzieży)
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie, szkoła realizuje program „Szkoła Ucząca się”
Monika Januszewska Liderzy PAFW

Co zyskujemy na etapie przygotowania wniosku czyli tzw. program tutoringu:
spotkanie otwierające w Warszawie, które odbyło się 9-10 kwietnia br.
pomoc Animatora Pracowni Dobra Wspólnego (wsparcie przy przeprowadzeniu diagnozy oraz przygotowanie partnerskiego projektu)
mini grant w wysokości 3,5 tys zł na przeprowadzenie diagnozy (w naszej sytuacji są to m.in. projekty planowanego zagospodarowania, przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami itd.)
spotkanie doradczo-ewaluacyjne z przedstawicielami ARFP, które odbyło się 14 czerwca

Termin złożenie ostatecznego projektu to 25 czerwca, ogłoszenie wyników pod koniec lipca.
Realizacja projektu, jeżeli uda się pozyskać dofinansowanie to wrzesień 2018 – wrzesień 2019.
Kasa do pozyskania to aż 75 tys.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)