Lubisz działać? Mamy kasę na działania kulturalne!

Jesteś zaangażowany w życie swojej miejscowości? Masz głowę pełną pomysłów? Chcesz zainicjować w Gminie Lubiewo zupełnie nowe działania kulturalne? Zgłoś swój pomysł w konkursie na inicjatywy lokalne ogłoszonym przez Bibliotekę – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo! Zapraszamy do konkursu lokalnych działaczy, seniorów, a także młodzież oraz wszystkich którzy lubią działać!

„My w kulturze” to tytuł projektu dofinansowanego w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019, który realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury. W ramach tego programu Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo zaprasza mieszkańców gminy do zgłaszania swoich pomysłów na działania kulturalne. Dofinansowanie na jedno wydarzenie może sięgnąć nawet 7,5 tys. zł! Swoją inicjatywę może zgłosić osoba indywidualna lub grupa nieformalna. Każdy zgłaszający może przedstawić jedną ofertę.

Do rozdania mamy 22 tys. zł. Możemy wybrać od trzech do siedmiu inicjatyw, a na realizację każdego z nich możemy przeznaczyć od 3 do 7 tys. zł. Kulturalne działania powinny zostać zaplanowane pomiędzy 19 sierpnia a 31 października.

Pomysły kulturalnych inicjatyw można zgłaszać do wtorku, 16 lipca w formie pisemnej. Wzór wniosku można odebrać osobiście w siedzibie instytucji lub znaleźć na stronie internetowej (załączniki do pobrania na dole artykułu). Wypełnione formularze należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną na adres instytucji: Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo. Wniosek należy umieścić w kopercie opatrzonej dopiskiem: „My w kulturze – konkurs na inicjatywy lokalne 2019”. Rozstrzygnięcie konkursu we wtorek 23 lipca.

Wnioski oceniać będzie Komisja Ekspertów. Zgodnie z regulaminem konkursu dodatkowe punkty będą przyznawane działaniom kulturalnym, które organizowane będą przez wnioskodawcę po raz pierwszy. Dodatkowe punkty będzie można również zdobyć jeśli wnioskodawca nawiąże współpracę z innymi organizacjami, stowarzyszeniami, czy sołectwami. Dofinansowanie może zostać przyznane na działania stricte kulturalne. Działania sportowe, rekreacyjne, czy kulinarne znajdują się poza założeniami programu DK+ Inicjatywy lokalne 2019.

Pomysły wykorzystywać mogą przestrzeń publiczną, takie jak park, plażę, świetlice wiejskie. Szczególnie ważne jest, by pomysł wniósł coś nowego do lokalnej społeczności. Wszystkich zainteresowanych, którzy nie wiedzą jak zacząć zapraszamy na indywidualne konsultacje w poniedziałek 1 lipca oraz kolejny poniedziałek 8 lipca od godz. 18:00 do godz. 20:00 w B-CKiP Gminy Lubiewo.

Regulamin konkursu (do pobrania): Dom-kultury-regulamin

Karta zgłoszeniowa (do pobrania): karta-zgłoszeniowa

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019.

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)