Ogłaszamy KONKURS WIELKANOCNY!

Ogłaszamy konkurs plastyczny NA WIELKANOCNY STROIK

Termin oddawania prac: 5 kwietnia 2022 r., godz. 16:00

Ogłoszenie wyników: 8 kwietnia (piątek) 2022 r., godz. 16:00

Miejsce: Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo

Kategorie wiekowe:

 • uczniowie klas I – III SP
 • uczniowie klas IV – VI SP
 • uczniowie klas VII – VIII SP
 • „Rodzina” – prace wykonane przez starszą młodzież, dorosłych lub dzieci wspólnie z rodzicami, a także prace grupowe.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE:

 • Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie wielkanocnego stroika w formie przestrzennej.
 • Prace złożone w konkursie muszą być pracami indywidualnymi, wykonanymi samodzielnie. Prace grupowe będą brane pod uwagę jedynie w kategorii „Rodzina”.
 • Konkursowa praca jest pracą przestrzenną.
 • Technika wykonania pracy, jak i dobór materiałów są całkowicie dowolne.
 • Każda praca powinna zostać opatrzona czytelną metryczką zawierającą:
  • imię i nazwisko autora pracy,
  • klasę i nazwę szkoły,
  • numer kontaktowy do rodzica (opiekuna prawnego).
 • Wielkanocne stroiki należy dostarczyć na własny koszt do Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. Wincentego Witosa 1, 89-526 Lubiewo.
 • Jedna osoba może złożyć jedną pracę konkursową w wybranej kategorii.

Więcej szczegółowych informacji znajdziecie w Regulaminie konkursu, który znajduje się na dole artykułu.

Regulamin konkursu do pobrania tutaj:

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)