PLAN NA FERIE z B-CKiP. Weź udział w konkursie fotograficznym!

Konkurs fotograficzny

pt. „Zwierzęta wśród nas”

 

Zasady konkursu:

– Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z gminy Lubiewo.

– Zadaniem uczestników jest wykonanie zdjęcia, które będzie przedstawiać zwierzę lub zwierzęta (zwierzęta domowe, gospodarskie oraz żyjące na wolności).

– Zdjęcie należy przesłać do B-CKiP drogą mailową na adres: bckip@lubiewo.pl lub dodać w komentarzu pod konkursowym postem na naszym fanpage’u.

– Należy podać imię i nazwisko autora zdjęcia.

– Prace konkursowe można nadsyłać do czwartku 14.01.2021.

– Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez dyrektora B-CKiP i wyłoni laureatów konkursu.

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w piątek 15.01.2021 na fanpage’u B-CKiP.

– Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości.

– Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie BCKiP Gminy Lubiewo. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Udział w konkursie będzie traktowany równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w celach promocyjnych.

– Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)