PLAŻA – przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera

Dzisiaj złożyliśmy projekt w ramach Lokalnych Partnesrtw PAFW!
Do pozyskania aż 75 tys. na wspólne działania. Wyniki konkursu już za miesiąc. Poniżej kilka słów o Lokalnych Partnerstwach PAFW.
Okres realizacji projektu to wrzesień 2018 – wrzesień 2019

Celem programu Lokalne Partnerstwa PAFW jest inicjowanie i rozwój współpracy pomiędzy organizacjami, instytucjami i osobami zaangażowanymi w różne programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Na terenie jednej lub kilku sąsiednich gmin powstają partnerstwa składające się z samorządów, organizacji pozarządowych, firm i mediów lokalnych, które realizują projekty ważne dla lokalnych społeczności. Motyw przewodni podejmowanych działań stanowi dobro wspólne. (źródło: http://www.lokalnepartnerstwa.org.pl/o-programie/)

Grupa inicjatywna składa się z:
Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, instytucja realizowała program „Równać Szanse” (projekty skierowany do młodzieży)
Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie, szkoła realizuje program „Szkoła Ucząca się”
Monika Januszewska Liderzy PAFW

Partnerzy:
Zakład Komunalny Gminy Lubiewo
Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Bysławiu
Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu
Stowarzyszenie „Szkoła z pomysłem”
Tygodnik Tucholski
prywatni przedsiębiorcy

Do tej pory udało się nam:
– wykonać wstępną wizualizację zagospodarowania Jeziora Bysławskiego (projekt: Szymon Kowalski)

– przeprowadzić badania fokusowe z mieszkańcami oraz ankiety (zostało wypełnionych 325 ankiet); poniżej zamieszczamy link do raportu z ankiet, badan fokusowych i tzw. danych zastanych:

Diagnoza potrzeb_Lubiewo(1)

Dzięki przeprowadzonej diagnozie powstał projekt pt. PLAŻA – przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera.
Wśród działań zaplanowaliśmy kupno leżaków i parasoli. Uczniowie SP w Lubiewie zaprojektują i wykonają meble z palet. Uczniowie z SP w Bysławiu wykonają nasadzenie drzew i krzewów. Planujemy zorganizowanie weekendowej strefy animacji dla dzieci, którą będzie prowadziła przeszkolona młodzież. W sezonie możecie liczyć na cykliczne wydarzenia np. potańcówki dla dorosłych, strefę animacji, warsztatownie dla dzieci oraz rodziców itd.

Na zakończenie projektu zorganizujemy I Kulturalny Festiwal, który będzie podsumowaniem wszystkich działań.

 

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)