Powiedz nie uzależnieniom i wygraj nagrodę!

Ogłaszamy konkurs plastyczny pt. „Powiedz nie uzależnieniom”.
Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat z Gminy Lubiewo.

Regulamin:
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo.
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 13-18 lat z terenu Gminy Lubiewo.
3. Tematyka prac konkursowych dotyczy przeciwdziałania różnym uzależnieniom np. alkoholizmowi, narkomani itp.
4. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi.
5. Technika wykonania prac jest dowolna.
6. Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę.
7. Prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem, zamieścić swój wiek oraz numer telefonu.
8. Prace należy składać osobiście w B-CKiP w Lubiewie lub w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Lubiewie bądź przesłać pocztą (decyduję data wpłynięcia pracy do B-CKiP).
9. Termin oddawania prac mija 31 lipca.
10. Ogłoszenie wyników nastąpi 4 sierpnia. Będą one opublikowane na stronie internetowej oraz na fanpage B-CKiP.
11. 40 autorów najlepszych prac otrzyma bon na grę w paintball w Bysławiu (pakiet na 200 kulek).
12. Konkurs jest finansowany ze środków Gminy Lubiewo.

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)