Cyfrowe studio

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł na realizację projektu „Cyfrowe studio” w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury z Narodowego Centrum Kultury.

Z całej Polski wpłynęły 422 wnioski, a wyłoniono tylko 60 grantobiorców. Nasz wniosek znalazł się na 18 miejscu.

W B-CKiP dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstanie studio nagrań. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji pracowniczek i pracowników naszej instytucji, a także wyznaczenie kolejnego kierunku dla działalności kulturalnej.

Projekt polega na:

  • zakupie specjalistycznego sprzętu,
  • zakupie oprogramowania umożliwiającego nagrywanie dźwięku,
  • organizacji szkoleń dla zespołu.

Otrzymane dofinansowanie umożliwi nagrywanie w profesjonalny sposób pocastów. Ułatwione będą m. in. nagrania niezbędnych zgłoszeń na przeglądy i festiwale, archiwizacja dorobku grup i solistów wokalnych, zespołów folklorystycznych, czy nagrywanie ścieżek dźwiękowych do autorskich spektakli teatralnych.

W ramach projektu zakupione zostaną również pętle indukcyjne dla osób z dysfunkcją słuchu. Pętle zostaną zamontowane w holu oraz na sali widowiskowej. Będą wspomagały zrozumiałość mowy u osób słabosłyszących, korzystających z aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego. Pętla indukcyjna przesyła dźwięk bezpośrednio do aparatu słuchowego osoby słabosłyszącej, dzięki temu zupełnie pozbywamy się negatywnego wpływu akustyki sali oraz hałasu. Europejska Federacja Osób Słabosłyszących uznała pętle indukcyjne za najbardziej przyjazne i dające korzyści systemy wspomagające słyszenie.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Aktualności z Projekty

Przejdź do tej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)