Ob(d)jazdowy teatr: 2022 r.

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo otrzymała 20 tys. dofinansowania na realizację projektu pt. „Ob(d)jazdowy teatr” w ramach programu Kultura dostępna.

Co to oznacza dla mieszkańców gminy Lubiewo? Będzie to teatralna uczta dla każdego!

Celem projektu „Ob(d)jazdowy TEATR” jest upowszechnianie i zwiększenie obecności kultury wysokiej w życiu społecznym poprzez organizację cyklu spektakli w wykonaniu teatrów objazdowych na terenie gminy Lubiewo. Przywołamy historyczną role wędrownych teatrów w budowanie polskiej kultury na prowincji. Zaprosiliśmy do współpracy 6 teatrów z różnych miejsc w Polsce, które zagrają 7 spektakli w czasie 5 teatralnych wydarzeń. Wybraliśmy takie, których oferta charakteryzuje się wysoką wartością artystyczną. Część wydarzeń odbędzie się w przestrzeni publicznej na plaży w Bysławiu. W ofercie znajdują się spektakle lalkowe oparte na tradycji i historii, klasyka bajek w spektaklach marionetkowych, spektakl rodzinny grany w konwencji dell arte, spektakl uliczny w konwencji teatru ruchu, cyrku oraz spektakle dla dorosłych i seniorów zawierające zarówno satyrę jak i humor. Zadanie jest skierowane do wszystkich grup wiekowych, szczególnie tych, których dostęp do kultury ograniczają dwie podstawowe bariery ekonomiczna i przestrzenna.

Zaproszone teatry: Teatr Vaśka z Torunia, Teatr na Walizkach z Wrocławia, Teatr Barnaby z Gdańska, Teatr Małe Mi z Łodzi,

Planowane wydarzenia:

  1. 5 czerwca – Teatr Barnaby z Gdańska spektakl pt. „Calineczka” (plaża Bysław)
  2. 31 lipca – spektakl „O pięknej i bestii” Teatr Vaśka z Torunia, spektakl uliczny „Błazenologia” Teatr na Walizkach z Wrocławia (plaża Bysław)
  3. 23 października – spektakl dla dorosłych „Vendetta ala Kobietta” Teatr Władca Lalek z Słupska (Lubiewo)
  4. 20 listopada – spektakl dla dorosłych „Wieczór bardzo komediowy” Teatr na Walizkach z Wrocławia (Lubiewo)
  5. 4 grudnia – spektakl rodzinny „Sokrates w piaskownicy” Teatr Małe Mi z Łodzi (Lubiewo)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Aktualności z Projekty

Przejdź do tej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)