„Teraz biblioteka”: 2021 – 2022

Na realizację projektu „Teraz biblioteka” Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo pozyskała 100 tys. zł dofinansowania w ramach programu BLISKO z Narodowego Centrum Kultury. Realizacja projektu zaplanowana jest na 2021 i 2022 rok.

Celem realizacji zadań w ramach Kierunku interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kultur

Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność służy:

 • rozwijaniu lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;
 • wzmacnianiu kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;
 • wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;
 • włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

Partnerzy zadania

 • Gmina Lubiewo
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiewie
 • Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Lubiewie
 • Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Bysławiu
 • Szkoła Podstawowa w Klonowie „Mała Szkoła”

Diagnoza

Od początku września 2021 roku razem z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju w Toruniu przeprowadzimy badania potrzeb oraz potencjału kulturowego wybranych grup społecznych (dzieci, dorośli, seniorzy).

Szkolenia

W ramach realizacji projektu pracownicy B-CKiP oraz przedstawiciele partnerów wezmą udział w nowoczesnych szkoleniach:

 • Narzędzia badawcze i procesy ewaluacji,
 • Komunikacja w zespole,
 • Dragon dreaming,
 • Desing thinking dla bibliotek.

Projekty edukacyjno – animacyjne:

Jeszcze w 2021 roku przeprowadzimy projekty o charakterze edukacyjno-animacyjnym dla mieszkańców gminy:

 • dzieci: „Warsztaty youtuberskie”
 • dorosłych i seniorów: „Warsztaty wokalne”, „Warsztaty kulinarne”.

2022 rok

W 2022 roku działania zaczną się w styczniu i potrwają do 15 listopada. W tym czasie odbędą się kolejne dwa szkolenia dla instytucji i partnerów oraz konferencja/forum w celu wymiany doświadczeń lokalnych liderów. W 2022 roku nasza instytucja zorganizuje dla mieszkańców gminy kolejne 3 wydarzenia lub warsztaty. Ogłoszony zostanie również konkurs na inicjatywy o charakterze edukacyjno-animacyjnym.

Aktualności z Projekty

Przejdź do tej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)