Wolni duchem, czyli indiańskie lato w Lubiewie: LWT 2022 r.

Przed nami Lato w teatrze po raz czwarty!

W tym roku będziemy realizować LATO W TEATRZE+ – tzn. w partnerstwie z Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie (takie są zasady Lata w teatrze – instytucja może trzykrotnie realizować program samodzielnie, natomiast w kolejnych latach do współpracy zaprasza inne ośrodki, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem).

W efekcie dzieci z gminy Lubiewo i Cekcyn czekają wspólne, dwutygodniowe półkolonie pod hasłem: „Wolni duchem, czyli indiańskie lato w Lubiewie”.

Miejsce i termin prowadzenia warsztatów:

 • od 18 do 31 lipca 2022 od 9 do 15 (z wyłączeniem niedziel),
 • Zajęcia będą odbywały się w siedzibie instytucji, tj. Bibliotece – Centrum Kultury
  i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo

Finałowy pokaz:

 • 29.07.2022 finałowy pokaz w B-CKiP Gminy Lubiewo,
  ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo (sala widowiskowa i przestrzeń przy budynku instytucji). 
fot. Piotr Nykowski

Opis planowanych działań:

Podczas wakacji podejmiemy temat wolności, odwołując się do świata Indian. Uczestnicy w pierwszej kolejności poznają ich codzienne życie (elementy stroju, wyposażenie tipi, zabawki czy instrumenty) oraz rytuały. Następnie przejdziemy do głębszego etapu poznania indiańskiej kultury: życia w równowadze i harmonii ze światem, szacunku dla natury, budowania wspólnoty, komunikacji opartej na partnerstwie i szacunku. 

Będziemy pracować w trzech kręgach warsztatowych: tańca, znaków i gestów oraz rękodzieła. Moc kręgu poznamy również w czasie wspólnych momentów: powitania dnia czy rytuału snucia indiańskich opowieści. Za pośrednictwem działań artystycznych stworzymy historię naszego plemienia i zaprezentujemy ją w czasie finałowego widowiska, włączając widzów do naszej wspólnoty.

Osoby zaangażowane w realizację projektu:

Edyta Soboczyńska

fot. Marcelina Dąbrowska-Nowacka

Od 1996 roku aktorka związana z Teatrem Baj Pomorski w Toruniu, gdzie stworzyła około 50 ról teatralnych. Propagatorka nurtu dla najnajów, współreżyserka spektakli: „Literkowo” i „Przytulaki”. Współpracowała z Muzeum Etnograficznym w Toruniu przy powstawaniu książki  z audiobookiem „Bajki dla odważnych”.  Wielokrotnie prowadziła warsztaty teatralne, dla dzieci szkolnych, podczas letnich i zimowych „Wakacji Muzycznych z Pasją” organizowanych przez Pomorskie Towarzystwo Muzyczne. Autorka cyklu warsztatów edukacyjnych dla przedszkolaków „Scena Malucha”. W projekcie prowadzi krąg znaków i gestów.

Piotr Wlizło

fot. Rafał Pyszniak

Animator kultury, pedagog, profilaktyk, inicjator działań z i dla młodzieży, tancerz i założyciel grupy tanecznej TatankaART, lider Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, prezes Stowarzyszenia Wagon Inicjatyw. Koordynator i prowadzący warsztaty w latoteatralnych projektach (Żuromin, Górzno). Realizator trzech edycji międzynarodowego projektu liderskiego „YouthBank” (Fundacja  dla Polski). Doświadczony w prowadzeniu warsztatów przybliżających kulturę Indian i muzyczno-tanecznych w formie jednodniowych wydarzeń i dłuższego procesu twórczego. W projekcie prowadzi krąg tańca.

Joanna Wlizlo

fot. Joanna Wlizło

Prowadzi pracownię rzemiosła artystycznego. Z zawodu oligofrenopedagożka. Koordynatorka przedsięwzięć z zakresu: działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zapobiegania społecznemu wykluczeniu osób dotkniętych patologią społeczną, promocji i organizacji wolontariatu, działalności na rzecz nauki, edukacji, opieki, sztuki, kultury, oświaty
i wychowania. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Wagon Inicjatyw. Realizowała liczne projekty, w tym w ramach programu Lato w teatrze czy Kulturalni Edukatorzy.  W projekcie prowadzi krąg tańca.

Krystyna Deręgowska

fot. Piotr Nykowski

Opiekunka świetlic wiejskich w Lubiewie i Trutnowie, pracowniczka Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. W 2011 ukończyła kurs „Pomoc nauczyciela przedszkola”. Od 2013 roku prowadzi świetlice wiejskie w mniejszych miejscowościach, organizuje w nich zajęcia animacyjne, ogólnorozwojowe, plastyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Od wielu lat prowadzi również warsztaty rękodzielnicze dla dzieci i dorosłych. Nieustannie podnosi swoje kompetencje animacyjne i plastyczne. Manualny warsztat od 2017 roku rozwija pod okiem artystki Alicji Wiślińskiej-Kornackiej z Torunia.  W projekcie prowadzi krąg rękodzieł.

Izabela Kotlęga

fot. Piotr Nykowsk

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Specjalistka ds. promocji i animacji Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo. 
Instruktorka dwóch grup teatralnych, koordynatorka projektów w ramach programu Lato w teatrze (2019, 2020, 2021). Stale podnosi swoje kompetencje instruktorki teatralnej (m.in. szkolenia organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, program „Partnerki Teatroteki Szkolnej” w Instytucie Teatralnym). W pracy teatralnej kieruje się zasadami pedagogiki teatru. W projekcie kierowniczka półkolonii.

Justyna Barwik

fot. Elżbieta Doniecka

Od 2008 roku pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie jako instruktorka teatralna i cyrkowa. Prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą. W 2008 roku ukończyła kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dla dzieci
i młodzieży w Centrum Doskonalenia Nauczycieli TWP OR w Bydgoszczy. Koordynatorka projektu „Teatr to je fest zabawna robota – szkolenie teatralne” dla mieszkańców obszaru LSR GRANT w ramach Projektu Grantowego LGD. Prowadzi różnego rodzaju animacje dla dzieci i dorosłych podczas okolicznych festynów organizowanych przez GOK Cekcyn. W projekcie wychowawczyni półkolonii.

Beata Walenty

fot. Elżbieta Doniecka

Od 2005 roku pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Cekcynie na stanowisku instruktorki kulturalno-wychowawczej. Ukończyła studia licencjackie w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogicznym na specjalizacji animacja społeczno-kulturowa. Prowadzi zajęcia kreatywno-manualne dla dzieci i młodzieży oraz warsztaty rękodzielnicze  dla dorosłych. Kompleksowo organizuje (koordynuje, dokumentuje, rozlicza) zajęcia w czasie ferii zimowych, letnie warsztaty, wycieczki, imprezy plenerowe. Przekazuje swoją wiedzę podczas projektów realizowanych przez inne stowarzyszenia działające na terenie powiatu tucholskiego (warsztaty cyrkowe, warsztaty z animacji, warsztaty manualne). W projekcie wychowawczyni półkolonii.

Piotr Nykowski – film i foto (fotograf teatralny, reżyser, realizator oświetlenia teatralnego, laureat pierwszej nagrody ogólnopolskiego konkursu fotografii teatralnej organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie)

Dane kontaktowe:

 • Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo,
 • Dyrektorka instytucji: Monika Januszewska, tel. 512 864 195,
  e-mail: bckip@lubiewo.pl

Koordynatorka projektu: Izabela Kotlęga, specjalista ds. promocji i animacji,
tel. 781 446 984, e-mail: iza.kotlega@gmail.com

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

OGÓLNE INFORMACJE O LECIE W TEATRZE

O programie

Program Lato w teatrze powstał w 2008 roku, jako odpowiedź na potrzebę ożywienia teatrów w okresie wakacyjnym. Podczas pierwszych edycji wybrane teatry były zapraszane do zorganizowania dwutygodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ze względu na rosnącą popularność programu szybko przeobraził się on w konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które chciałyby w okresie letnich wakacji zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem. Powołany specjalnie w tym celu Zespół Sterujący wybiera najciekawsze ze zgłoszonych projektów, które otrzymują dofinansowanie na realizację. Wynosi ono maksymalnie 40 000 złotych.

W programie został wydzielony moduł Lato w teatrze +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy od 2015 roku realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w Lecie w teatrze, by przygotować ją do samodzielnego aplikowania w kolejnych latach.

Dodatkowo, w ramach programu organizowane są objazdy spektakli prezentowanych w namiocie cyrkowym w małych miejscowościach w Polsce.  Towarzyszą im działania edukacyjne dla dzieci oraz warsztaty dla pracowników ośrodków kultury.  Od początku projektu namiotowego przy organizacji pokazów nawiązujemy  współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury, a od roku 2016 zachęcamy partnerów do tworzenia regionalnych sieci współpracy, wspierając rozwój kadr kultury w całej Polsce.

Jednym z ważniejszych i stałych elementów Lata w teatrze jest ewaluacja, która służy przede wszystkim udoskonalaniu programu oraz jeszcze lepszemu dostosowaniu go do potrzeb realizatorów i młodych uczestników, a także pomaga w zaplanowaniu szkoleń dla beneficjentów, które przeprowadzamy w ciągu pod hasłem Szkoła Pedagogów Teatru. Szkolenia kierujemy do wnioskodawców i beneficjentów programu Lato w teatrze oraz pracowników instytucji i organizacji zajmujących się działalnością edukacyjną, zachęcając do poszerzania swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące elementów składowych programu znajdują się na poświęconych im podstronach. Zachęcamy do lektury.

Program Lato w teatrze jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W 2022 roku odbywa się jego jubileuszowa 15. edycja.

Informacje o konkursie grantowym

Program LATO W TEATRZE udowadnia, że teatr może być medium ważnym dla młodych ludzi. Każdy projekt ma charakter autonomiczny. Program przeznaczony jest dla ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze. Instruktorzy oddają głos dzieciom i młodzieży. W trakcie dwutygodniowych warsztatów są ich przewodnikami i opiekunami, którzy ułatwiają młodym znalezienie formy dla scenicznej wypowiedzi na bliskie im tematy.

CELE PROGRAMU:

1.    umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży,

2.    wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie,

3.    rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną,

4.    szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność,  kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

 • Opis programu Lato w teatrze 2022 + miejsca, które organizują warsztaty

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 15. edycji programu dofinansowanie otrzymało 69 ośrodków z całej Polski – 25 organizacji pozarządowych i 44 samorządowe instytucje kultury.

Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

LATO W TEATRZE 2022 organizują: 

W ramach modułu LATO W TEATRZE+

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo + Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie

Dom Kultury w Strzelnie + Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie

Fundacja „Teatr Latarnia” +  Gminne Centrum Kultury w Gródku

Gminny Ośrodek Kultury w Górznie + Centrum Kultury i Sportu w Osieku

W ramach modułu LATO W TEATRZE

Babiogórskie Centrum Kultury, Białołęcki Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Eugeniusza Paukszty w Skokach, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Centrum Kultury i Biblioteka Miejska im. F Chruściela w Ornecie, Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie, Fundacja Czwarty Wymiar, Fundacja Ditero, Fundacja Fala Nowej Kultury, Fundacja hydro-polis, Fundacja KONTRA/BANDA, Fundacja Krajobrazy, Fundacja Plenerownia, Fundacja „Pracownia Inspiracji Społecznych”, Fundacja Przepływy, Fundacja Rozwoju i Promocji Kultury „VIA CULTURAE”,  Fundacja „Teatr Układ Formalny”, Fundacja „W TO MI GRAJ”, Fundacja Zamek Bełżyce, Fundacja Zaułek Krzysztofa Falkowskiego, Gminne Centrum Kultury i Sportu w Wieniawie, Gminny Klub Kultury w Karnicach, Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie, Gminny Ośrodek Kultury w Lanckoronie, Gminny Ośrodek Kultury w Mełgwi, Gminny Ośrodek Kultury w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Wysokim, Gminny Ośrodek Kultury w Radwanicach, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu Gorlickim, Goleniowski Dom Kultury, Kieleckie Centrum Kultury, Koło Gospodyń Wiejskich „Urzeczanki” we wsi Coniew, Krakowskie Forum Kultury, Miejski Dom Kultury „Bogucice-Zawodzie”, Miejski Dom Kultury w Bełżycach, Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie,  Miejskie Centrum Kultury w Ciechocinku, Miejskie Centrum Kultury w Piaskach,  Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności w Szklarskiej Porębie, Miejsko-Gminny Dom Kultury w Otmuchowie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Małopolskim, Międzynarodowe Centrum Kultury Nowy Teatr, Nałęczowski Ośrodek Kultury, Ośrodek Teatralny Kana, Radziejowski Dom Kultury, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Staszowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Kolektyw Kobietostan, Stowarzyszenie „Kulturalna Partyzantka”, Stowarzyszenie Multi.Art, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice, Stowarzyszenie Otwarty Śląsk, Stowarzyszenie Rzeczpospolita Norwidowska, Stowarzyszenie Smak Przygody, Stowarzyszenie Teatr Nowy, Suwalski Ośrodek Kultury, Teatr im. H. Ch. Andersena w Lublinie, Teatr Kameralny w Bydgoszczy, Teatr Mały Tychy, Teatr Polski im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Przypadków Feralnych, Teatr Rampa „na Targówku”, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu, Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim

Aktualności z Projekty

Przejdź do tej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)