Zaproś nas do siebie!

Zespół B-CKiP Gminy Lubiewo weźmie udział w programie Zaproś nas do siebie!

Co to takiego?

Jest to całoroczny projekt szkoleniowy dla kadr kultury organizowany przez Narodowe Centrum Kultury

W tegorocznej edycji udział weźmie 14 instytucji kultury z różnych stron Polski! Nasz wniosek również został pozytywnie rozpatrzony!

„Zaproś nas do siebie!” jest projektem szkoleniowym Narodowego Centrum Kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami i uczestniczkami.

Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami i ekspertkami, grupowe zadania oraz udział  w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury chcemy wzmocnić zespoły i dać im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

W ramach procesu rozwojowego (kwiecień-listopad) odbywają się:

  • 2 stacjonarne warsztaty dla dyrektorów i koordynatorów (łącznie 30 h szkoleniowych);
  • 3 wizyty studyjne w różnych regionach Polski (łącznie 45 h szkoleniowych);
  • 1 12h warsztat rozwojowych dla zespołu w siedzibie instytucji;
  • spotkania online z koordynatorką projektu w trakcie całego procesu (minimum 5 spotkań);
  • 2 konferencje (V Forum Pracuj w kulturze i XIV Ogólnopolska Giełda Projektów), (łącznie
    25 h szkoleniowych);
  • minimum 7 spotkania zespołu (na których uczestnicy Warsztatów, Wizyt Studyjnych, V Forum Pracuj w kulturze, XIV Ogólnopolskiej Giełdy Projektów, przekażą w formie prezentacji zdobytą wiedzę, doświadczenie oraz przekażą niezbędne informacje nt. zadania zespołowego. Spotkania powinny odbyć się najpóźniej na pięć dni roboczych po zakończeniu Warsztatów/Wizyt. Instytucja przekaże Koordynatorce NCK materiały poświadczające odbycie się takiego spotkania (zdjęcia, zebrane wnioski, wypracowane rekomendacje itp.).
  • minimum 7 zadań zespołowych do wykonania przez zespół w trakcie całego procesu, Zadania będą pogłębiały zagadnienia poruszane podczas realizacji procesu rozwojowego. 

Celem projektu jest aktywne wsparcie instytucji kultury w rozwijaniu trzech istotnych kompetencji: motywacji, współpracy zespołowej oraz myślenia systemowego. Tworzymy środowisko otwarte na eksperymentowanie, zachęcające do zadawania pytań oraz poszukiwania nowych rozwiązań.

Więcej informacji o projekcie: https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/zapros-nas-do-siebie/o-projekcie

oraz na Facebooku: Kadra Kultury NCK

Menu dostępności (ALT+U)