Studio nagrań już gotowe – teraz czas na szkolenia dla kadry B-CKiP

W poniedziałek 28 sierpnia 2023 r. zakończyliśmy pierwszy etap szkoleń w studio nagrań B-CKiP.

Dzięki dwudniowemu szkoleniu z obsługi zakupionego sprzętu w studiu nagrań, dokładnie wiemy jak krok po kroku przygotować się do nagrywania podcastów, ale także jak nagrać występy wokalne czy aranżacje muzyczne.

Studio nagrań powstało w naszej instytucji dzięki realizacji projektu „Cyfrowe studio”, na które naszsa instytucja otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury z Narodowego Centrum Kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)