Szkolimy się jak nagrywać podcasty!

Pierwsze koty za płoty, a właściwie pierwsze próby nagrania podcastów. Dzięki projektowi „Cyfrowe studio” nasz zespół poznał w czasie szkoleń 18 i 29 sierpnia 2023 r. zasady tej formy nagrań.

Dwa intensywne szkoleniowo dni zaowocowały wspaniałymi efektami. Okazało się, że nagrywanie podcastów nie jest aż takie trudne, zwłaszcza jeśli korzysta się z profesjonalnego sprzętu.

Szkolenie rozpoczęliśmy od solidnych podstaw technicznych i organizacyjnych. Korzystając z zasobów naszego zespołu dokonałyśmy szybkiego podziału ról, dzięki czemu pierwsze szkoleniowe nagrania wypadły zachwycająco.

Studio nagrań powstało w naszej instytucji dzięki realizacji projektu „Cyfrowe studio”, na które naszsa instytucja otrzymała dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł w ramach programu Konwersja cyfrowa domów kultury z Narodowego Centrum Kultury.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)