To już ostatni przedświąteczny KONKURS!

Konkurs na najciekawsze zdjęcie!

Zasady konkursu:

– Konkurs kierowany jest do dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Lubiewo.

– Zadaniem jest wykonanie najciekawszego zdjęcia przed świąteczną instalacją B-CKiP.

– Zdjęcie należy przesłać do B-CKiP drogą mailową na adres: bckip@lubiewo.pl lub dodać w komentarzu pod konkursowym postem na naszym fanpage’u.

– Zgłaszając zdjęcie do konkursu należy podać jego autora.

– Prace konkursowe można nadsyłać do poniedziałku 21.12.2020.

– W konkursie nagrodzimy 1 uczestnika, który otrzyma nagrodę rzeczową.

– Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez dyrektora B-CKiP.

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we wtorek 22.12.2020 na fanpage’u B-CKiP.

– Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości.

– Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie BCKiP Gminy Lubiewo. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Udział w konkursie będzie traktowany równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w celach promocyjnych.

– Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)