Uwaga! Konkurs! Napisz życzenia dla św. Mikołaja!

Konkurs na życzenia dla św. Mikołaja!

 

Zasady konkursu:

– Konkurs kierowany jest do dzieci z gminy Lubiewo.

– Zadaniem dzieci jest napisanie życzeń dla św. Mikołaja.

– Wykonane życzenia należy sfotografować lub zeskanować i przesłać do B-CKiP drogą mailową na adres: bckip@lubiewo.pl lub dodać w komentarzu pod konkursowym postem na naszym fanpage’u.

– Prace konkursowe można nadsyłać do czwartku 03.12.2020.

– W konkursie nagrodzimy 1 uczestnika, który otrzyma nagrodę rzeczową.

– Oceny prac konkursowych dokona jury powołane przez dyrektora B-CKiP.

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w piątek 04.12.2020 na fanpage’u B-CKiP.

– Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska uczestników, których prace zostały nagrodzone podane będą do publicznej wiadomości.

– Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z konkursem będzie BCKiP Gminy Lubiewo. Dane osobowe uczestników konkursu będą zbierane i przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Udział w konkursie będzie traktowany równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych i wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika konkursu w celach promocyjnych.

– Złożenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją warunków Regulaminu konkursu.

 

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)