W B-CKiP powstanie Cyfrowe studio nagrań!

W ostatni dzień wakacji, buzie się nam śmieją od ucha do ucha!

A to za sprawą ogłoszonych przez Narodowe Centrum Kultury wyników naboru do II konkursu grantowego – Konwersja cyfrowa domów kultury.

Otrzymaliśmy 100 tys. zł na realizację projektu „Cyfrowe studio”!!!

Zatem w B-CKiP w Lubiewie powstanie nowoczesne studio nagrań!

📊🗂W II konkursie grantowym wpłynęły 422 wnioski, z czego 402 przeszły pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 60 grantobiorców.

Dodamy jeszcze, że nasz wniosek znalazł się na 18. miejscu!

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)