Wielkanocne inspiracje – scenariusz zajęć rękodzielniczych.

Izabela Kotlęga

Scenariusz zajęć rękodzielniczych pt. „Króliczek ze skarpetki”.

1.            Na podstawie diagnozy lokalnej:

a)            WHO/panie w wieku 40 – 60 lat

b)           WHAT FOR/ zajęcia rękodzielnicze w bibliotece w myśl założenia, że biblioteka jest miejscem spotkań

c)            WHERE/biblioteka w Lubiewie, sala świetlicy

d)           WHEN/kiedy środa, 10 marca godz. 18:00 – 19:30

2.            PLANOWANIE –

Główny CEL warsztatu: biblioteka jako miejsce spotkań

Cele szczegółowe warsztatu:

– kultywowanie wielkanocnych tradycji,

– rozwijanie umiejętności rękodzielniczych,

– rozwijanie kreatywnego myślenia wśród lokalnej społeczności,

– integracja lokalnej społeczności.

WSTĘP – 10% (15 minut)

METODY I MATERIAŁY:

PRZEBIEG:

– powitanie

– poznanie się uczestników

– zabawa w skojarzenia (hasła np. „Wielkanoc”, „skarpetka”)

– zagajenie tematu, pokazanie przykładowych zdjęć wielkanocnego zajączka wykonanego ze skarpetki (zdjęcia wydrukowane oraz w wersji online: https://pl.pinterest.com/pin/619878336207116635/visual-search/)

ROZWINIĘCIE – 80% (65minut)

METODY I MATERIAŁY:

PRZEBIEG:

– podział na zespoły poprzedzony analizą umiejętności

– zapoznanie się z materiałami do wykonania i ozdobienia króliczka,

– zapoznanie się z instrukcją wykonania króliczka,

– podział zadań w zespołach,

– wykonanie króliczka,

– quiz dla uczestników na platformie Kahoot pt. „Wielkanocne tradycje”, a także w wersji tradycyjnej.

ZAKOŃCZENIE – 10% (10minut)

METODY I MATERIAŁY:

PRZEBIEG:

– podsumowanie prac i sfotografowanie jej efektów,

– zapowiedź kolejnego spotkania w środę 17 marca,

– propozycja utworzenia grupy na Facebooku (jeśli wszyscy uczestnicy korzystają z tego portalu) i dzielenia się swoimi pomysłami i efektami rękodzielniczych pomysłów.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)