Wycieczka dzieci i młodzieży do Malborka

Dnia 19 lipca w czwartek odbyła się wycieczka do jednego z najwspanialszych fortecy w Europie- do zamku w Malborku.  W wycieczce uczestniczyło 41 chętnych osób ze świetlic wiejskich z Bysławia, Bysławka, Minikowa a także Płazowa. Plan wycieczki w głównej mierze obejmował czterogodzinne zwiedzanie zamku z przewodnikiem. Zamek zrobił ogromne wrażenie wśród dzieci i młodzieży.  Dzięki przewodnikowi uczestnicy mieli świetnie zaplanowaną trasę wycieczkową po zamku, nadarzyło się sporo możliwości dla samodzielnego zwiedzania a także zakupu pamiątek . Trasa zwiedzania obejmowała  wnętrze : Infirmerię, Kapitularz, kościół, Krużganek Zamku Wysokiego, kuchnię, Letni Refektarz, Wielki Refektarz a także skarbiec. Podziwiano m. in. wystawę bursztynową która ukazała bogactwo naturalnych form i barw żywego kamienia oraz przedmiotów użytkowych i biżuterii, a także wystawę broni oraz liczne rzeźby.  Na koniec uczestnicy mieli możliwość podziwiania malowniczej okolicy oraz placu z wieży zamkowej.

Poniżej krótka charakterystyka zamku w Malborku :

Zbudowanie zamku zajęło Krzyżakom 150 lat. W XIVw. i XVw. Malbork był siedzibą wielkiego mistrza zakonu i stolicą państwa krzyżackiego. Twierdza pozostała niezdobyta, mimo że dwukrotnie oblegała ją armia polska. W 1457r. zamek bez walki poddali Polakom nieopłacani od miesięcy czescy najemnicy, wynajęci przez zakon. Twierdza została w znacznym stopniu zniszczona w 1945r. Odbudowaną ją po wojnie i obecnie mieści się tam muzeum. Przedzamcze tworzyło najrozleglejszą i najsłabiej ufortyfikowaną część twierdzy, nazywaną także Zamkiem Niskim. Zamieszkiwali je głównie rzemieślnicy i służba zamkowa. Znajdowały się tam stajnie, kuchnie, magazyny, piekarnia, a nawet browar. Zamek średni był reprezentacyjną częścią całej budowli. Znajdowały się w nim: Wielki Refektarz pełniący funkcję jadalni i miejsca spotkań, Pałac Wielkiego Mistrza, a także refektarze- zimowy i letni. W komnatach Średniego Zamku Krzyżacy gościli rycerzy z Europy Zachodniej. Przybywali oni, aby wesprzeć zakonników w walce z Prusami i Litwinami. Pałac Wielkiego Mistrza był wysoką czworoboczną bryłą z narażonymi wieżyczkami. Taka konstrukcja nawiązywała do popularnych w średniowieczu wież mieszkalnych, stanowiących symboli władzy feudalnej. Pałac charakteryzował się także wyjątkowo bogatymi zdobieniami. Wielki Refektarz pełnił funkcję najważniejszej Sali na zamku w Malborku. Mógł pomieścić ponad 400 osób, dlatego podejmowano tam najważniejsze poselstwa i wyprawiano uczty. Obszerną salę zwieńczoną przepięknym sklepieniem ogrzewaną za pomocą gorącego powietrza dostarczanego z kuchni przez system kanałów podłogowych. Zachodnia brama wjazdowa znajdowała się przeciwległym brzegu Nogatu, gdzie dostępu do niej strzegła forteca obronna zwana barbakanem, wzmocniona dwiema basztami. Przez rzekę przerzucony był drewniany most, który prowadził do bramy strzeżonej przez dwie wieże. Zamek Wysoki stanowił najsilniej ufortyfikowaną, wewnątrz części twierdzy. Znajdowały się w nim: gabinety najważniejszych dostojników krzyżackich, kaplica Najświętszej Marii Panny, skarbiec oraz piekarnia. Mieściły się tam magazyny żywności, szczególnie ważne podczas oblężenia. Do Zamku Wysokiego prowadziła droga przez Zamek Średni i Przedzamcze. W 1997 roku zamek krzyżacki w Malborku został zapisany na liście światowego dziedzictwa UNESCO

 

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)