Wyniki diagnozy w ramach projektu „Teraz biblioteka”

Diagnoza potrzeb kulturalnych odbiorców Biblioteki Centrum Kultury i Promocji w Lubiewie
w ramach programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność

Lokalna diagnoza potrzeb kulturalnych odbiorców Biblioteki Centrum Kultury i Promocji w Lubiewie została przeprowadzona w ramach programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury. Celem programu jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną za sprawą działań kulturalnych.

Jednym z założeń programu jest włączenie nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacja społeczności lokalnych. W celu poznania nowych środowisk, rozszerzenia grup odbiorców, poznania ich potrzeb w odniesieniu do działań kulturalnych i spędzania wolnego czasu przeprowadzono lokalną diagnozę potrzeb kulturalnych obecnych i potencjalnych odbiorców działań BCKiP w Lubiewie i Filii Biblioteki w Bysławiu.

Diagnozę zrealizował zespół pracowniczek BCKiP we współpracy z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju w październiku i listopadzie 2021 roku.

Przeprowadzając diagnozę i podsumowując jej wyniki skupiliśmy się na kilku najważniejszych kwestiach dotyczących lokalnej kultury. Opisujemy:

  • generalne wnioski na temat kultury w gminie, odnosząc je przede wszystkim do sposobu działania oraz oferty BCKiP, 
  • oczekiwania przez osoby biorące udział w diagnozie kierunki zmian w zakresie działań kulturalnych oraz szczegółowe propozycje działań,
  • lokalne potencjały, które warto zaangażować do budowania lokalnych partnerstw i wspólnego prowadzenia działań kulturalnych.

Diagnoza powinna być traktowana jako punkt wyjścia do poszukiwania nowych rozwiązań, pogłębionego poznawania potrzeb i perspektywy mieszkańców i mieszkanek.

Celem diagnozy było poznanie potrzeb kulturalnych i związanych ze spędzaniem czasu wolnego wśród dzieci i młodszej młodzieży, dorosłych mieszkańców oraz seniorów. Staraliśmy się dotrzeć do zróżnicowanej grupy mieszkańców i mieszkanek, w tym tych, którzy nie korzystają z oferty BCKiP lub robią to rzadko. W tym celu zastosowaliśmy różne narzędzia badawcze.

Szczegółowy opis narzędzi badawczych zamieściliśmy w częściach podsumowujących wyniki badań dla każdej z grup.

Przeczytaj raport z diagnozy!

Raport z diagnozy do pobrania tutaj:

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)