Zapraszamy w maju i w czerwcu na zajęcia w Klubie Seniora w Lubiewie! Zgłoszenia do 24 kwietnia.

Zapraszamy seniorów z gminy Lubiewo (w wieku 60+) na zajęcia w Klubie Seniora w Lubiewie w ramach projektu „Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach”.

W programie:

  • 8 spotkań warsztatowych,
  • 2 wydarzenia,
  • działania od maja do czerwca.

Miejsce zajęć: Klub Seniora w Lubiewie ul. W. Witosa 1.

Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 24 kwietnia w B-CKiP w Lubiewie (ul. W. Witosa 1) lub pod numerem tel. 512 864 195.

Zajęcia odbywają się bezpłatnie. Pierwszeństwo w zapisach mają osoby, które jeszcze nie uczestniczyły w działaniach Klubu Seniora w Lubiewie.

„Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach” – Centrum Aktywności LokalnejProjekt „Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  (oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

Realizator projektu: Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” (Biuro projektu: Tuchola, ul. Kolejowa 4, tel. 52 33612 13)

Organizator działań dla seniorów z gminy Lubiewo: Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo.

W ramach projektu „Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach” powstaną NASZE FYRTLE, tzn. Centra Aktywności Lokalnej. Będą to miejsca spotkań i organizacji wydarzeń dla mieszkańców obszaru LSR.

NASZE FYRTLE powstaną w oparciu o istniejące instytucje kultury (domy kultury, biblioteki, świetlice). W planach jest utworzenie 6 takich miejsc (po 1 w miejscowościach Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola). W ten sposób ułatwimy dostęp do tych placówek mieszkańcom obszaru LSR.

__________________________________________

✅Projekt „Aktywnie i bezpiecznie w Naszych Fyrtlach”, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).

✅Realizator projektu: Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”.

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)