Zasady działania B-CKiP od 20.03.2021 r.

W piątek 19 marca 2021 opublikowane zostały najnowsze zasady dotyczące funkcjonowania bibliotek oraz domów kultury, które obowiązują od soboty 20 marca 2021 do piątku 9 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami dostosowujemy funkcjonowanie B-CKiP Gminy Lubiewo:

Gminna Biblioteka Publiczna w Lubiewie (ul. W Witosa 1, Lubiewo), Filia Biblioteki w Bysławiu (ul. Strażacka 1, Bysław)

  • Czytelnicy mogą wypożyczać i oddawać książki, a także korzystać z wolnego dostępu do księgozbioru.
  • Korzystanie z czytelni oraz ze stanowisk komputerowych zostają zawieszone.
  • W bibliotekach może przebywać ograniczona liczba osób (biblioteka w Lubiewie – 5 osób, biblioteka w Bysławiu – 3 osoby) .

Działalność kulturalna B-CKiP Gminy Lubiewo:

  • Dzieci i młodzież ze stałych grup artystycznych kontynuuje zajęcia i próby. (Członkowie grup artystycznych zostaną powiadomieni o terminach zajęć).
  • Organizacja wydarzeń z udziałem publiczności zostaje zawieszona.

W budynku B-CKiP oraz Filii Bibiblioteki w Bysławiu mogą przebywać czytelnicy (w celu wypożyczenia i oddania książek) oraz uczestnicy zajęć zorganizowanych grup artystycznych (bez rodziców).

Wszystkie osoby przebywające na trenie B-CKiP oraz Filii Biblioteki w Bysławiu obowiązuje przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego (dystans społeczny, maseczka, dezynfecja rąk).

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)