Relacja z Lokalnego Forum Programu Równać Szanse

W forum uczestniczyło 31 osób,m.in. pracownicy Biblioteki – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (która była organizatorem forum), dyrektorzy szkół, nauczyciele, pedagodzy, przedstawiciele stowarzyszeń, przedsiębiorcy,urzędnicy, przedstawiciele GOPS-u oraz młodzież realizująca projekty Równać Szanse. Ze strony samorządu przybył wójt Gminy Lubiewo Michał Skałecki oraz przewodniczący Rady Gminy Lubiewo Mirosław Winowiecki. Moderatorem forum była pani Danuta Zdrojewska. […]

Lokalne Forum Programu Równać Szanse

13 września 2018 r. w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo odbędzie się Lokalne Forum Programu Równać Szanse. Poniżej przedstawiamy szczegółowy program forum. Program Forum: 9.00 – 9.15 Rejestracja uczestników, bufet kawowy 9.15 – 9.30 Otwarcie Lokalnego Forum, przedstawienie celów 9.30 – 9.45 O idei Programu „Równać Szanse” – wystąpienie przedstawiciela programu 9.45 […]

Wypełnij ankietę!

Prosimy o wypełnienie ankiety dotyczącej oferty wypoczynku nad Jeziorem Bysławskim. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegpQoNNex3Bv9dWnKAeWbuZsXiNdM9cW42tmIojAtD_NYLmQ/viewform Ankieta ma na celu dostarczenie informacji na temat potrzeb, oczekiwań i wizji mieszkańców Gminy Lubiewo w odniesieniu do zagospodarowania i ożywienia oferty spędzania wolnego czasu nad Jeziorem Bysławskim. Uzyskane informację zostaną wykorzystane do projektu Lokalnych Partnerstw Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jeżeli jest Pan/Pani […]

Lokalne Partnerstwa PAFW

Program „Lokalne Partnerstwa Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności” jest nagrodą dla tych społeczności, w których realizowane są/były programy PAFW i w których tkwi potencjał do dalszej aktywności. W programie wspierane są przedsięwzięcia, które inicjują i wzmacniają współpracę pomiędzy beneficjentami różnych programów PAFW i które mają na celu budowanie dobra wspólnego w społecznościach lokalnych.

Czytaj więcej o Lokalne Partnerstwa PAFW

Otrzymaliśmy dofinansowanie!

B-CKiP otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt pt. „Krok do kultury”. Wysokość dotacji wynosi 17 tys. złotych i pochodzi z programu „Kultura Dostępna”, którego celem jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. W ramach projektu przewidujemy bezpłatne wyjazdy dla mieszkańców Gminy […]

Otrzymaliśmy dofinansowanie!

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 3,5 tys. zł na zorganizowanie Fora Lokalnego I. Jest to wielkie wyróżnienie, ponieważ dotację otrzymuję zaledwie 10 podmiotów z terenu całej Polski. Partnerami naszych działań są Szkoła Podstawowa w Lubiewie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bysławiu. Forum Lokalne Programu „Równać Szanse” to […]

Projekt „O finansach… w bibliotece!”

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo zakwalifikowała się do projektu „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”. W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania: cykl szkoleniowy dla bibliotekarzy, cykl edukacyjny dla użytkowników bibliotek (składający się ze spotkania organizacyjnego, spotkań edukacyjnych i kursu e-learningowego z zakresu edukacji ekonomicznej), konsultacje dla bibliotekarzy, konkurs na dobre […]