Lato w teatrze po raz czwarty! Zaczynamy REKRUTACJĘ!

Przed nami Lato w teatrze po raz czwarty!

W tym roku będziemy realizować LATO W TEATRZE+ – tzn. w partnerstwie z Gminny Ośrodek Kultury w Cekcynie od 18 do 30 lipca 2022 r. (takie są zasady Lata w teatrze – instytucja może trzykrotnie realizować program samodzielnie, natomiast w kolejnych latach do współpracy zaprasza inne ośrodki, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem).

W efekcie dzieci z gminy Lubiewo i Cekcyn czekają wspólne, dwutygodniowe półkolonie pod hasłem: „Wolni duchem, czyli indiańskie lato w Lubiewie”.

Zapraszamy dzieci w wieku od 8 do 13 lat! Udział w półkoloniach jest bezpłatny!

Zgłoszenia:

DZIECI Z GMINY LUBIEWO:

B-CKiP w Lubiewie (ul. W. Witosa 1) – tel. 512 864 195

DZIECI Z GMINY CEKCYN

GOK Cekcyn (ul. Szkolna 4) – tel. 52 334 75 76

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O programie

Program Lato w teatrze powstał w 2008 roku, jako odpowiedź na potrzebę ożywienia teatrów w okresie wakacyjnym. Podczas pierwszych edycji wybrane teatry były zapraszane do zorganizowania dwutygodniowych warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ze względu na rosnącą popularność programu szybko przeobraził się on w konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych – ośrodków, które chciałyby w okresie letnich wakacji zorganizować warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, zakończone pokazem. Powołany specjalnie w tym celu Zespół Sterujący wybiera najciekawsze ze zgłoszonych projektów, które otrzymują dofinansowanie na realizację. Wynosi ono maksymalnie 40 000 złotych.

W programie został wydzielony moduł Lato w teatrze +, przeznaczony dla beneficjentów, którzy od 2015 roku realizowali projekt co najmniej trzykrotnie. Zapraszamy doświadczone ośrodki do przygotowania projektów – wniosków na dwutygodniowe warsztaty, kolonie i półkolonie dla dzieci i młodzieży odbywające się podczas wakacji – we współpracy z instytucją lub organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w Lecie w teatrze, by przygotować ją do samodzielnego aplikowania w kolejnych latach.

Dodatkowo, w ramach programu organizowane są objazdy spektakli prezentowanych w namiocie cyrkowym w małych miejscowościach w Polsce.  Towarzyszą im działania edukacyjne dla dzieci oraz warsztaty dla pracowników ośrodków kultury.  Od początku projektu namiotowego przy organizacji pokazów nawiązujemy  współpracę z lokalnymi ośrodkami kultury, a od roku 2016 zachęcamy partnerów do tworzenia regionalnych sieci współpracy, wspierając rozwój kadr kultury w całej Polsce.

Jednym z ważniejszych i stałych elementów Lata w teatrze jest ewaluacja, która służy przede wszystkim udoskonalaniu programu oraz jeszcze lepszemu dostosowaniu go do potrzeb realizatorów i młodych uczestników, a także pomaga w zaplanowaniu szkoleń dla beneficjentów, które przeprowadzamy w ciągu pod hasłem Szkoła Pedagogów Teatru. Szkolenia kierujemy do wnioskodawców i beneficjentów programu Lato w teatrze oraz pracowników instytucji i organizacji zajmujących się działalnością edukacyjną, zachęcając do poszerzania swoich kompetencji i zdobywania nowych doświadczeń.

Szczegółowe informacje dotyczące elementów składowych programu znajdują się na poświęconych im podstronach. Zachęcamy do lektury.

Program Lato w teatrze jest realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  W 2022 roku odbywa się jego jubileuszowa 15. edycja.

1.    Informacje o konkursie grantowym

O konkursie

Program LATO W TEATRZE udowadnia, że teatr może być medium ważnym dla młodych ludzi. Każdy projekt ma charakter autonomiczny. Program przeznaczony jest dla ośrodków, które zgłoszą autorski pomysł dwutygodniowych kolonii lub półkolonii o charakterze teatralnym. O tematyce i formie artystycznych działań, o wyborze metod pracy teatralnej decydują osoby zaproszone do współpracy przez wnioskodawców, uwzględniając potrzeby i zainteresowania uczestników. Zajęcia mogą prowadzić etatowi pracownicy instytucji, członkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, artyści, studenci szkół artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze. Instruktorzy oddają głos dzieciom i młodzieży. W trakcie dwutygodniowych warsztatów są ich przewodnikami i opiekunami, którzy ułatwiają młodym znalezienie formy dla scenicznej wypowiedzi na bliskie im tematy.

CELE PROGRAMU:

1.    umożliwienie artystycznej wypowiedzi dzieciom i młodzieży,

2.    wspieranie podmiotów, które chcą rozpocząć działania na gruncie teatru amatorskiego lub wprowadzić zmiany w tym zakresie,

3.    rozwój oraz sieciowanie osób zaangażowanych w edukację teatralną,

4.    szerzenie idei pedagogiki teatru takich jak: inkluzywność,  kształtowanie kompetencji społecznych uczestników, tworzenie przestrzeni do spotkania różnorodnych poglądów i doświadczeń.

  • Opis programu Lato w teatrze 2022 + miejsca, które organizują warsztaty

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 15. edycji programu dofinansowanie otrzymało 69 ośrodków z całej Polski – 25 organizacji pozarządowych i 44 samorządowe instytucje kultury.

Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 4 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)