Kierunek PLAŻA: 2021 r.

„Kierunek PLAŻA” to projekt dofinansowany w wysokości 20.000,00 zł ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Projekt ten jest kontynuacją realizowanego w 2018 i 2019 projektu „PLAŻA – przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera”.Projektowe działania planujemy na przestrzeni 6 miesięcy (luty 2021 – lipiec 2021) i będziemy je realizować we współpracy z partnerami: Gminą Lubiewo, Sołectwem Bysław, Ochotniczą Strażą Pożarną w Bysławiu, Szkołą Podstawową im. Wojska Polskiego w Lubiewie, Szkołą Podstawową im. J. Korczaka w Bysławiu, Zakładem Komunalnym Gminy Lubiewo, a także Domem Weselnym „Bogsia”.

Dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Aktualności z Projekty

Przejdź do tej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)