Ruszyły zgłoszenia do XV Ogólnopolskiego Borowiackiego Festiwalu Orkiestr Dętych – Bysławek 2019

REGULAMIN

XV OGÓLNOPOLSKIEGO BOROWIACKIEGO FESTIWALU ORKIESTR DĘTYCH – BYSŁAWEK 2019

  1. Nazwa festiwalu

XV Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych – Bysławek 2019

  1. Organizatorzy

Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo
Rada Sołecka, OSP i KGW Bysławek
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju wsi Bysławek „OdNowa”

  1. Cele festiwalu

– prezentacja dorobku artystycznego orkiestr amatorskich,
– popularyzacja twórczości muzycznej,
– promocja dokonań artystycznych orkiestr,
– konfrontacja osiągnięć i wymiana doświadczeń pomiędzy orkiestrami,
– doskonalenie poziomu wykonawczego orkiestr amatorskich,

  1. Zgłoszenie i warunki uczestnictwa

XV Ogólnopolski Borowiacki Festiwal Orkiestr Dętych – Bysławek 2018
odbędzie się w sobotę 29 czerwca 2019 r., rozpoczęcie godz. 12:00.

 

Organizatorzy przewidują :

a/ przemarsz paradny

b/ wspólne odegranie utworów na boisku przy Świetlicy Wiejskiej w Bysławku:

White Roses – muz. Willy Lange
Happy Marching Band – opr. Siegfried Rundel
Orkiestry Dęte – Kwiatkowski

c/koncert estradowy dla publiczności

Uczestnikami Festiwalu mogą być orkiestry amatorskie takie jak: zakładowe, OSP, młodzieżowe, domów i ośrodków kultury, itp.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie czytelnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIOWEJ (załącznik do niniejszego regulaminu) na adres:
Biblioteka – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo, ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo do dnia 31 maja 2019 r. lub pocztą elektroniczną na adres bckip@lubiewo.pl. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas wykonania programu w koncercie dla publiczności wynosi 20 minut (liczony od wejścia do zejścia ze sceny). Wykonane utwory winny posiadać formułę łatwych, lekkich i przyjemnych.

Kolejność występów zostanie ustalona na odprawie kapelmistrzów w dniu festiwalu o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Bysławku.

Za udział w festiwalu nie będą wypłacane żadne gratyfikacje i pobierane opłaty.

  1. Nagrody

Organizatorzy przewidują nagrody finansowe dla każdej orkiestry biorącej udział w festiwalu i pamiątkowe puchary.

  1. Uwagi końcowe

Przesłanie zgłoszenia oznacza przyjęcie warunków niniejszego regulaminu festiwalu.

Wszelkie koszty podróży orkiestry pokrywają we własnym zakresie.

Organizatorzy zapewniają sobie prawo do dokonania rejestracji filmowej, dźwiękowej i fotograficznej biorących udział w festiwalu zespołów w celu ich publicznej popularyzacji.

Organizatorzy zapewniają pulpity i perkusję.

Organizatorzy zapewniają jeden posiłek (obiad) oraz wodę mineralną uczestnikom festiwalu.

Organizatorzy zapraszają członków orkiestr i towarzyszących im gości do wspólnej biesiady i zabawy tanecznej zorganizowanej po zakończeniu festiwalu.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w Bibliotece – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo u dyrektorki Moniki Januszewskiej
tel. 512 864 195 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  bckip@lubiewo.pl

regulaminprzemarszu

karta zgłoszeniowa 2019

 

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)