Zaczynamy rekrutację Lata w teatrze 2021!

Ruszamy z rekrutacją do projektu „EtnoCzelendż”!

Jak będzie wyglądać trzecie lato w teatrze w Lubiewie? Uczestniczki i uczestnicy wakacyjnych półkolonii czeka wyzwanie – „EtnoCzelendż”. Tak zatytułowany jest tegoroczny projekt. Co się za tym kryje?

Po pierwsze uczestnicy warsztatów przemienią się w etnologów! Będą wykonywać badania terenowe, a także obserwować i poszukiwać kulturową różnorodność wśród mieszkańców gminy Lubiewo. Tematem przewodnim będzie zapis śladów i obecności uczestników projektu, ich rodzin oraz osób angażujących się społecznie w przestrzeni Lubiewa.

Czego można spodziewać się na warsztatach? Na uczestniczki i uczestników tegorocznego lata w teatrze czekają trzy warsztaty: edukacyjny, scenograficzny i muzyczny.

W tym roku zmieniamy zasady rekrutacji!

  1. Udział w projekcie mogą wziąć dzieci i młodzież w wieku od 9 do 15 lat z terenu gminy Lubiewo.
  2. Chęć udziału należy zgłosić poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz klauzuli RODO oraz oddanie kart do B-CKiP Gminy Lubiewo (ul. W. Witosa 1, 89-526 Lubiewo) lub przesłanie ich mailem na adres: bckip@lubiewo.pl

3. Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest zadeklarowanie udziału w całym cyklu warsztatów, tj. od 5 lipca do 17 lipca. Niedziela 11 lipca jest dniem wolnym od zajęć. Sobota 17 lipca jest dniem FINAŁU i zakończenia półkolonii.

4. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż przewidywana w projekcie wyboru uczestników dokona komisja rekrutacyjna, którą powoła Dyrektor B-CKiP. Komisja oceni zaangażowanie i kreatywne wykonanie zadania rekrutacyjnego.

5. Listę uczestników opublikujemy w czwartek 17 czerwca do godziny 18:00.

6. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązują się do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym we wtorek 22 czerwca o godz. 18:00.

Najważniejsze informacje organizacyjne!

1. Zajęcia odbywać się będą od 9:00 do 15:00 (pn – pt), godziny zajęć w sobotę będą skrócone i ustalone w czasie realizacji półkolonii.

2. Uczestnikom półkolonii zapewniamy dojazd oraz obiad.

3. Udział w półkoloniach jest bezpłatny.

Lato w teatrze jest programem Instytutu Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie finansowanym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Fanpage Instytutu Teatralnego: https://www.facebook.com/instytutteatralny

Fanpage Lata w teatrze: https://www.facebook.com/programLatowteatrze

LATO W TEATRZE to program Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, realizowany ze środków Ministerstwa Kultury,  Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Jego celem jest popularyzowanie pedagogiki teatralnej. Program składa się z konkursu grantowego na realizację dwutygodniowych warsztatów artystycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń z zakresu pedagogiki teatru oraz artystyczno-edukacyjnych projektów objazdowych w namiocie cyrkowym.

W aktualnej 14. edycji programu dofinansowanie otrzymało 41 ośrodków z całej Polski – 16 organizacji pozarządowych i 25 samorządowych instytucji kultury.

Ośrodki, które w poprzednich latach co najmniej trzykrotnie organizowały Lato w teatrze, mają za zadanie zrealizować projekt wspólnie z organizacją partnerską, która dotychczas nie brała udziału w programie. Ten moduł został nazwany Lato w teatrze +, a dofinansowanie przyznano 7 ośrodkom.

Autorskie warsztaty przygotowywane przez pedagogów i artystów są dla dzieci i młodzieży szansą na poznanie i samodzielne wykorzystanie teatralnego języka, a przede wszystkim na twórcze wyrażenie siebie i zabawę teatrem.

Więcej informacji na temat programu na:

www.latowteatrze.pl

www.facebook.com/programLatowteatrze

Zobacz inne wpisy z tej samej kategorii

Menu dostępności (ALT+U)